Ταξίδια
26 Φεβ 2024 05:39
Δημιουργία
Το site έχει δημιουργηθεί με καθαρή PHP, χωρίς χρήση κανενός έτοιμου πακέτου content management (όπως zoomla, drupal, wordpress κλπ). Όλες οι σελίδες είναι δυναμικές και χρησιμοποιούν CSS και Javascript. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε βάση mySQL.

Το site περιέχει διάφορα ταξίδια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με περιγραφές, χάρτες και πολλές φωτογραφίες.

Γιάννης Χουδαλάκης