Ταξίδια
21 Φεβ 2019 22:23
Φωτογραφίες: Κίμωλος
15
από
69
Πράσσα: Παλιές προβλήτες για τη φόρτωση πετρωμάτων από παλιά ορυχεία