Ταξίδια
21 Απρ 2019 07:38
Φωτογραφίες: Κίμωλος
15
από
69
Πράσσα: Παλιές προβλήτες για τη φόρτωση πετρωμάτων από παλιά ορυχεία